Pesan Syaikh Abdul Qodir Al-Jaelani

Syaikh Abdul Qadir Al Jaelany berkata," Apabila engkau bertemu dengan seseorang,hendaklah engkau memandangnya lebih utamma daripada kamu,dan engkau mengatakan,' Mungkin dia lebih baik disisi Allah daripada aku,dan lebih tinggi pula derajatnya'. Apabila dia lebih kecil,hendaklah engkau mengatakan,' orang ini tidak berbuat dosa kepada allah sedangkan aku telah berbuat dosa,maka tidak ragu lagi bahwa dia lebih baik dari aku.

Dan apabila keadaan orang yang engkau lihat itu lebih tua, hendaklah engkau mengatakan,' Orang ini telah banyak beribadah kepada Allah sebelum aku',. Abila keadaan orang yang kau pandang seorang Aliam,hendaklah engkau mengatakan,' Orang ini telah diberika sesuatu(anugrah) yang  belum aku dapatkan dan ia telah mengetahui apa yang belum aku ketahui serta telah mengamalkan ilmunya'.

Apabila orang itu bodoh,hendaklah engkau mengatakan,' Orang ini durhaka pada Allah karena kebodohannya,sedangkan aku berbuat dosa padahal aku berilmu. Aku tidak tahu dalam keadaan apa aku berakhir di dunia dan dalam keadaan apa dia berakhir(Khusnul Khotimah atau Su'ul Khotimah). Dan apabila keadaan orang yang engkau lihat itu kafir,hendaklah engkau mengatakan,' Aku tidak tahu,mungkin aku menjadi kafir sehingga aku berakhir dengan amal yang jelek'."(Nashoihul Ibad)

0 comments:

Post a Comment